سیر پیاده رو هوشان در چین که به یکی ازمعابد تاریخی این کشور در بالای کوه ختم میگردد یکی از خطر ناک ترین مسیر های پیاده روی در دنیا است.

piyadehro 1 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 2 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 3 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 4 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 5 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 6 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 7 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 8 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 9 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

piyadehro 10 عکس های دیدنی و دلهره آور از خطرناک ترین پیاده روی دنیا

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 آذر 1391    | توسط: عبدی    | طبقه بندی: دانستنی و جالب،     | نظرات()